Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΝΕΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ PORTALΣε λίγες μέρες κυκλοφορεί ένα ωραίο ταξιδιωτικό portal μέσα από το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να βρει τις  πιο διάσημες  μηχανές αναζήτησης και να κάνει την κράτηση του γρήγορα ,αποτελεσματικά και εγγυημένα χωρίς να χάνει  πολύτιμο χρόνο.παράλληλα θα βρίσκει ο χρήστης πληροφορίες και σχολαστική ενημέρωση πάνω στον τουρισμό και βεβαίως προσφορές ,διαγωνισμούς και κουπόνια .
Καλό είναι να το αποθηκεύσετε και να το βάλετε στα αγαπημένα για να γίνει ο ταξιδιωτικός σας φίλος.
www.bookingolasena.gr  
  

Επιστρέφουν τα Ιταλικά στα σχολεία;

Επιστρέφουν τα Ιταλικά στα σχολεία;


Επιστρέφουν τα Ιταλικά στα σχολεία;
Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ34-Ιταλικής γλώσσας θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα διδάσκοντας κατά ανάθεση Ιστορία, Βιωματικές Δράσεις και ΣΕΠ όπου υπάρχει η δυνατότητα στο Γυμνάσιο.
Η επαναφορά των Ιταλικών θα επανεξεταστεί στο προσεχές μέλλον, ενώ. λόγω των νέων συνθηκών στη χώρα. οι γλώσσες που διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα είναι τα Γαλλικά και Γερμανικά.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε γραπτή του απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας μετά από ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τον παραγκωνισμό της διδασκαλίας των Ιταλικών και στη οποία μεταξύ των άλλων τονίζεται ότι κατά το παρελθόν το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο καθώς το σχολικό έτος 2010-11 η Ιταλική διδάχθηκε σε περίπου 650 σχολεία σε 30.000 μαθητές. 
Οι βουλευτές ζητούν, μεταξύ των άλλων, να μάθουν αν το Υπουργείο προτίθεται να επαναφέρει ουσιαστική την Ιταλική ως επιλεγόμενη δεύτερη ξένη γλώσσα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, με διασφάλιση της διαφάνειας στις δηλώσεις επιλογής και διδασκαλίας ξένης γλώσσας των μαθητών της Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου, καθώς και την ισόνομη και ισότιμη εισαγωγή τους ως δεύτερη γλώσσα από κοινού με τα γαλλικά και τα γερμανικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το υπουργείο απάντησε παραθέτοντας μια σειρά αποφάσεων όσον αφορά τη διδασκαλία των Ιταλικών. Στεκόμαστε στα όσα προβλέπονται για το σχολικό έτος 2014-15 όπου σύμφωνα με εγκύκλιο οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μόνο ανάμεσα στη Γαλλική ή τη Γερμανική Γλώσσα ως Β ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο. Η Ιταλική γλώσσα θα διδαχθεί στη Γ Γυμνασίου ως Β ξένη γλώσσα για τους μαθητές που την επέλεξαν κατά το σχολ. έτος 2012-13 και εφόσον υπάρχουν διορισμένοι καθηγητές Ιταλικών.
Παράλληλα με την εγκύκλιο του υπουργείου με θέμα "Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων", οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ34 μπορούν να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας ως δεύτερη ανάθεση στο Γυμνάσιο.
Στο πλαίσιο ενός νέου σχεδιασμού και λόγω των νέων συνθηκών στη χώρα, οι γλώσσες που διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η Γαλλική και η Γερμανική. Η επαναφορά της Ιταλικής ως επιλεγόμενη δεύτερη ξένη γλώσσα θα επανεξεταστεί στο προσεχές μέλλον όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, στο πλαίσιο της ευρύτερης οργάνωσης της ασκούμενης πολιτικής για τις ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση.
Καλόγηρος Βασίλειος

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Η σημασία των ξένων γλωσσών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

Η σημασία των ξένων γλωσσών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόλησηΚάθε χρόνο χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και συμβόλαια εξαιτίας της ανεπαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών και της αδυναμίας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Πώς θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μια αποτελεσματικότερη στρατηγική πολυγλωσσικής επικοινωνίας;
Οι Ευρωπαίοι εργοδότες δίνουν μεγάλη σημασία στη γνώση ξένων γλωσσών και στις ικανότητες επικοινωνίας. Επιπλέον, οι πολίτες που μιλούν πολλές γλώσσες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ και να ενταχθούν ευκολότερα σε μια άλλη χώρα όπου πηγαίνουν για σπουδές ή εργασία. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις γλωσσικές γνώσεις των Ευρωπαίων πολιτών αυξάνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους;
Ομάδες εργασίας της ΕΕ για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δύο ομάδες εργασίας της ΕΕ παρέχουν το πλαίσιο διαβούλευσης με τις εθνικές κυβερνήσεις, τους εκπροσώπους επιχειρήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη:
Και οι δύο ομάδες εκπόνησαν εκθέσεις για τις δραστηριότητες και τα πορίσματά τους.
Το Επιχειρησιακό Φόρουμ για την Πολυγλωσσία υπέβαλε έκθεση προόδου για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2009-Ιουνίου 2011.
Μια κοινοπραξία οργανώσεων που είναι μέλη του Επιχειρησιακού Φόρουμ έλαβε επιχορήγηση για διάστημα δύο ετών από τον Ιανουάριο του 2011. Το σχέδιο CELAN (Δίκτυο Προώθησης Γλωσσικών Στρατηγικών για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχολησιμότητα) αποσκοπεί στον εντοπισμό των γλωσσικών αναγκών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των εργοδοτών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Τακτική ενημέρωση για τις δραστηριότητες του δικτύου παρέχεται στο ιστολόγιό τους.
Η θεματική ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από κυβερνητικούς εκπροσώπους, δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “Ξένες γλώσσες και απασχολησιμότητα – παροχή ικανοτήτων πολυγλωσσικής επικοινωνίας για την αγορά εργασίας“, που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο τον Ιούλιο 2011.
Ενημερωτική εκστρατεία για τις μικρές επιχειρήσεις
Εκτός από τις ομάδες εργασίας, το 2010 ξεκίνησε η ενημερωτική εκστρατεία “Γλώσσες σημαίνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες” με στόχο την προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης ξένων γλωσσών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προβολή της συμβολής τους στην αύξηση επιχειρηματικών ευκαιριών και εμπορικών προοπτικών.
Πριν από την εκστρατεία πραγματοποιήθηκε έρευνα   για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα ξένων γλωσσών και επικοινωνίας που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, καθώς και παραδειγμάτων επιτυχημένων περιπτώσεων και ορθών πρακτικών.
Επίσης δημιουργήθηκε ιστότοπος για την ενημέρωση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σχετικά με τους ευκολότερους τρόπους αξιοποίησης των γλωσσών για την προώθηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
Έκθεση του Επιχειρησιακού Φόρουμ για την Πολυγλωσσία
Το Επιχειρησιακό Φόρουμ για την Πολυγλωσσία μελέτησε σε ποιο βαθμό η βελτίωση των γλωσσικών γνώσεων βοηθά τις μεν επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, τους δε πολίτες να αυξάνουν τις προοπτικές απασχόλησής τους τόσο στην πατρίδα τους όσο και στο εξωτερικό.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται σε έκθεση προς την Επιτροπή (2008).Πηγή άρθρου: ec.europa.eu

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ MONDAVIO ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010

DIPLOMA PLIDA

DIPLOMA PLIDA
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ