Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΝΕΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ PORTALΣε λίγες μέρες κυκλοφορεί ένα ωραίο ταξιδιωτικό portal μέσα από το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να βρει τις  πιο διάσημες  μηχανές αναζήτησης και να κάνει την κράτηση του γρήγορα ,αποτελεσματικά και εγγυημένα χωρίς να χάνει  πολύτιμο χρόνο.παράλληλα θα βρίσκει ο χρήστης πληροφορίες και σχολαστική ενημέρωση πάνω στον τουρισμό και βεβαίως προσφορές ,διαγωνισμούς και κουπόνια .
Καλό είναι να το αποθηκεύσετε και να το βάλετε στα αγαπημένα για να γίνει ο ταξιδιωτικός σας φίλος.
www.bookingolasena.gr  
  

Επιστρέφουν τα Ιταλικά στα σχολεία;

Επιστρέφουν τα Ιταλικά στα σχολεία;


Επιστρέφουν τα Ιταλικά στα σχολεία;
Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ34-Ιταλικής γλώσσας θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα διδάσκοντας κατά ανάθεση Ιστορία, Βιωματικές Δράσεις και ΣΕΠ όπου υπάρχει η δυνατότητα στο Γυμνάσιο.
Η επαναφορά των Ιταλικών θα επανεξεταστεί στο προσεχές μέλλον, ενώ. λόγω των νέων συνθηκών στη χώρα. οι γλώσσες που διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα είναι τα Γαλλικά και Γερμανικά.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε γραπτή του απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας μετά από ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τον παραγκωνισμό της διδασκαλίας των Ιταλικών και στη οποία μεταξύ των άλλων τονίζεται ότι κατά το παρελθόν το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο καθώς το σχολικό έτος 2010-11 η Ιταλική διδάχθηκε σε περίπου 650 σχολεία σε 30.000 μαθητές. 
Οι βουλευτές ζητούν, μεταξύ των άλλων, να μάθουν αν το Υπουργείο προτίθεται να επαναφέρει ουσιαστική την Ιταλική ως επιλεγόμενη δεύτερη ξένη γλώσσα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, με διασφάλιση της διαφάνειας στις δηλώσεις επιλογής και διδασκαλίας ξένης γλώσσας των μαθητών της Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου, καθώς και την ισόνομη και ισότιμη εισαγωγή τους ως δεύτερη γλώσσα από κοινού με τα γαλλικά και τα γερμανικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το υπουργείο απάντησε παραθέτοντας μια σειρά αποφάσεων όσον αφορά τη διδασκαλία των Ιταλικών. Στεκόμαστε στα όσα προβλέπονται για το σχολικό έτος 2014-15 όπου σύμφωνα με εγκύκλιο οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μόνο ανάμεσα στη Γαλλική ή τη Γερμανική Γλώσσα ως Β ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο. Η Ιταλική γλώσσα θα διδαχθεί στη Γ Γυμνασίου ως Β ξένη γλώσσα για τους μαθητές που την επέλεξαν κατά το σχολ. έτος 2012-13 και εφόσον υπάρχουν διορισμένοι καθηγητές Ιταλικών.
Παράλληλα με την εγκύκλιο του υπουργείου με θέμα "Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων", οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ34 μπορούν να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας ως δεύτερη ανάθεση στο Γυμνάσιο.
Στο πλαίσιο ενός νέου σχεδιασμού και λόγω των νέων συνθηκών στη χώρα, οι γλώσσες που διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η Γαλλική και η Γερμανική. Η επαναφορά της Ιταλικής ως επιλεγόμενη δεύτερη ξένη γλώσσα θα επανεξεταστεί στο προσεχές μέλλον όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, στο πλαίσιο της ευρύτερης οργάνωσης της ασκούμενης πολιτικής για τις ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση.
Καλόγηρος Βασίλειος

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Η σημασία των ξένων γλωσσών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

Η σημασία των ξένων γλωσσών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόλησηΚάθε χρόνο χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και συμβόλαια εξαιτίας της ανεπαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών και της αδυναμίας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Πώς θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μια αποτελεσματικότερη στρατηγική πολυγλωσσικής επικοινωνίας;
Οι Ευρωπαίοι εργοδότες δίνουν μεγάλη σημασία στη γνώση ξένων γλωσσών και στις ικανότητες επικοινωνίας. Επιπλέον, οι πολίτες που μιλούν πολλές γλώσσες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ και να ενταχθούν ευκολότερα σε μια άλλη χώρα όπου πηγαίνουν για σπουδές ή εργασία. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις γλωσσικές γνώσεις των Ευρωπαίων πολιτών αυξάνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους;
Ομάδες εργασίας της ΕΕ για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δύο ομάδες εργασίας της ΕΕ παρέχουν το πλαίσιο διαβούλευσης με τις εθνικές κυβερνήσεις, τους εκπροσώπους επιχειρήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη:
Και οι δύο ομάδες εκπόνησαν εκθέσεις για τις δραστηριότητες και τα πορίσματά τους.
Το Επιχειρησιακό Φόρουμ για την Πολυγλωσσία υπέβαλε έκθεση προόδου για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2009-Ιουνίου 2011.
Μια κοινοπραξία οργανώσεων που είναι μέλη του Επιχειρησιακού Φόρουμ έλαβε επιχορήγηση για διάστημα δύο ετών από τον Ιανουάριο του 2011. Το σχέδιο CELAN (Δίκτυο Προώθησης Γλωσσικών Στρατηγικών για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχολησιμότητα) αποσκοπεί στον εντοπισμό των γλωσσικών αναγκών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των εργοδοτών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Τακτική ενημέρωση για τις δραστηριότητες του δικτύου παρέχεται στο ιστολόγιό τους.
Η θεματική ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από κυβερνητικούς εκπροσώπους, δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “Ξένες γλώσσες και απασχολησιμότητα – παροχή ικανοτήτων πολυγλωσσικής επικοινωνίας για την αγορά εργασίας“, που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο τον Ιούλιο 2011.
Ενημερωτική εκστρατεία για τις μικρές επιχειρήσεις
Εκτός από τις ομάδες εργασίας, το 2010 ξεκίνησε η ενημερωτική εκστρατεία “Γλώσσες σημαίνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες” με στόχο την προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης ξένων γλωσσών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προβολή της συμβολής τους στην αύξηση επιχειρηματικών ευκαιριών και εμπορικών προοπτικών.
Πριν από την εκστρατεία πραγματοποιήθηκε έρευνα   για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα ξένων γλωσσών και επικοινωνίας που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, καθώς και παραδειγμάτων επιτυχημένων περιπτώσεων και ορθών πρακτικών.
Επίσης δημιουργήθηκε ιστότοπος για την ενημέρωση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σχετικά με τους ευκολότερους τρόπους αξιοποίησης των γλωσσών για την προώθηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
Έκθεση του Επιχειρησιακού Φόρουμ για την Πολυγλωσσία
Το Επιχειρησιακό Φόρουμ για την Πολυγλωσσία μελέτησε σε ποιο βαθμό η βελτίωση των γλωσσικών γνώσεων βοηθά τις μεν επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, τους δε πολίτες να αυξάνουν τις προοπτικές απασχόλησής τους τόσο στην πατρίδα τους όσο και στο εξωτερικό.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται σε έκθεση προς την Επιτροπή (2008).Πηγή άρθρου: ec.europa.eu

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ LEONARDO DA VINCI στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Leonardo Da Vinci | Εφευρέτης & Επιστήμονας


Στον Πολυχώρο Τέχνης & Πολιτισμού ΜΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5 Φεβρουαρίου – 5 Ιουνίου 2011

Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2011 – η έκθεση Leonardo da Vinci – Εφευρέτης & Επιστήμονας. Oι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν χειροποίητα αντίγραφα των παγκοσμίου φήμης σχεδίων, σημειωματάριων, σκαριφημάτων και επιστολών του ανθρώπου αρχέτυπο της Αναγέννησης, της μυστηριώδους ταλαντούχας προσωπικότητας του Leonardo da Vinci, σε μια δεύτερη αναγέννηση των τεχνών που αναβίωσαν την εποχή του Ουμανισμού. Ταυτόχρονα θα μπορέσουν να περιεργαστούν και να θέσουν σε λειτουργία τα 25 τρισδιάστατα μοντέλα, που έχουν κατασκευαστεί από ειδικευμένους τεχνίτες οι οποίοι ακολούθησαν κατά γράμμα τα σχέδια του Leonardo. Ακόμη, θα μπορέσουν να γνωρίσουν σε βάθος την περίοδο της Αναγέννησης μέσα από τους δώδεκα σταθμούς multimedia που θα λειτουργούν στον εκθεσιακό χώρο με κείμενα και 8.000 εικόνες.

Η επικαιρότητα του Leonardo

Ο Leonardo οραματίστηκε τον άνθρωπο της νέας εποχής, ο οποίος αναγεννάται μέσα από την επιστήμη και την φιλοσοφία, απαλλαγμένος από τον στενό ορίζοντα των αντιλήψεων της περιόδου του σκοταδισμού. Ο κόσμος της αναγέννησης άνοιγε πανιά για νέες ανακαλύψεις, κατακτώντας το άγνωστο.

Ο σημερινός παγκοσμιοποιημένος άνθρωπος, κρατώντας το νήμα της ιστορικών εφευρέσεων και ανακαλύψεων, ξεκίνησε νέες περιπέτειες στον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο της επιστήμης, επανασχεδίασε τον κόσμο απεικονίζοντας νέες μορφές, ιδέες και αντιλήψεις. Με όπλα την έρευνα και την τεχνολογία πραγματοποιεί το άλμα στο μέλλον εμπνεόμενος από την ακαταμάχητη δύναμη να σπάσει τα δεσμά του για να ξεπεράσει τα όρια του.

Τα σχέδια και τα μοντέλα του da Vinci προκαλούν τον θαυμασμό με την δύναμη του πνεύματος του. Το ίδιο πνεύμα, σήμερα, κτίζει πρότυπα πόλεων, επικοινωνεί με κάθε γωνιά του πλανήτη σε μηδενικό χρόνο, διεισδύει στο DNA, εμπνέει καλλιτέχνες, συνεγείρει συνειδήσεις, γεννά προσδοκίες μιας αναγεννημένης κοινωνίας, που επιθυμεί να ξεφύγει από τα θέλω του ατομικισμού της και ταξιδεύει την ανθρωπότητα στα άστρα.

Οι τρεις άξονες της έκθεσης

Η έκθεση διαρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται για να δώσουν μια συνολική εικόνα του Leonardo, Εφευρέτη και Επιστήμονα. Οι ενότητες αυτές περιέχουν:

* 118 Σχέδια: Μία από τις τρεις σειρές εγκεκριμένων από την Ακαδημία da Vinci χειροποίητων αντιγράφων που καλύπτουν τους εξής τομείς: Ανατομία, Μαθηματικά – Γεωμετρία, Μηχανική, Ιπτάμενες Μηχανές, Χρονομετρία, Γέφυρες – Κανάλια, Αρχιτεκτονική, Στρατιωτική Μηχανική.
* 25 Τρισδιάστατα μοντέλα των εφευρέσεων του da Vinci, φτιαγμένα από ξύλο και μέταλλο, κατασκευάστηκαν σε απόλυτη αντιστοιχία με τα σχέδια.
* 12 Εγκαταστάσεις multimedia με ισάριθμες οθόνες αφής που περιέχουν 8.000 εικόνες και καλύπτουν τα εξής θέματα: Αναγέννηση, Η ζωή του Leonardo, Ο Leonardo Μηχανικός και Αρχιτέκτων, Η Γέφυρα ως σύμβολο, Γέφυρες, Ανατομία.

Τα σχέδια

Συγκεκριμένα η έκθεση περιλαμβάνει 118 «ομοιοτυπικά αντίγραφα» σημειώσεων, σχεδίων, σκίτσων και μελετών του Leonardo da Vinci που καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστημονικής του δράσης σε 8 μεγάλες ενότητες. Αποτελούν τη μία από τις ελάχιστες συλλογές «ομοιοτυπικών αντιγράφων» που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο και έχουν δημιουργηθεί υπό την επίβλεψη της Ακαδημίας da Vinci με σκοπό να αντικαθιστούν τα εξαιρετικά φωτοευαίσθητα πρωτότυπα σε εκθέσεις. Ο τρόπος αναπαραγωγής παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον και είναι ο μοναδικός που διατηρεί την ακριβή εικόνα των πρωτοτύπων και την υψηλή καλλιτεχνική αξία τους. Οι σελίδες από τα σημειωματάρια ή τα φύλλα σημειώσεων του Leonardo αναπαρήχθησαν στο πρωτότυπο μέγεθος και σε διαδοχικές φάσεις, με μια διαδικασία που μεταφέρει σε χειροποίητο χαρτί ειδικών προδιαγραφών μόνον τα περιγράμματα και τα πλαίσια των σχεδίων. Ακολουθεί ο επιχρωματισμός, που γίνεται στο χέρι, με τη χρήση ειδικά παρασκευασμένων χρωμάτων.

Τρισδιάστατα μοντέλα των εφευρέσεων

Οι 25 πρωτότυπες κατασκευές που παρουσιάζονται στην έκθεση καλύπτουν τους περισσότερους τομείς επιστημονικής δραστηριότητας του Leonardo και όλες τις κατηγορίες εφευρέσεών του. Σε συνδυασμό με τα σχέδια, επιτρέπουν στον επισκέπτη να προσεγγίσει τους προβληματισμούς του Leonardo, να γνωρίσει τις λύσεις που έδινε, να θαυμάσει και να περιεργαστεί την σημερινή υλοποίησή τους. Η διαδικασία αυτή προσδίδει στην έκθεση και μία επιστημονικά τεκμηριωμένη εκπαιδευτική και διδακτική διάσταση. Ο επισκέπτης μπορεί να αγγίξει τις περισσότερες κατασκευές και να πειραματιστεί με τη χρήση τους. Τα μοντέλα έχουν κατασκευαστεί υπό κλίμακα, με υλικά που ανταποκρίνονται πλήρως στην εποχή και τις προτάσεις του Leonardo. Για κάθε είδος αλλά και κάθε τμήμα μηχανής αναζητήθηκε ο ειδικευμένος τεχνίτης που, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, προχώρησε στην χειροποίητη ανακατασκευή βασισμένος στα πρωτότυπα σχέδια.

Οπτικοακουστικά Μέσα

Η έκθεση συμπληρώνεται από σημαντικό και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που συνδιαλέγεται απόλυτα με τα σχέδια και τα μοντέλα, προσφέροντας απαντήσεις και λύσεις στα ερωτηματικά και τις απορίες που αναγκαστικά θέτει ο θεατής μπροστά στο μεγαλείο της ιδιοφυΐας του Leonardo.

Έξι διαφορετικά διαδραστικά προγράμματα που λειτουργούν σε 12 οθόνες αφής, παρουσιάζουν την περίοδο της Αναγέννησης, επεξηγούν την κατάσταση του κόσμου, την οικονομική, εμπορική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή, αλλά και το επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε και έδρασε ο Leonardo. Πρόκειται για μια σύγχρονη παρουσίαση, που πέρα από τον εντυπωσιακό αριθμό των 8.000 εικόνων που χρησιμοποιούνται, συμπληρώνεται με κατανοητά και επιστημονικά τεκμηριωμένα κείμενα. Με προσιτό τρόπο ο επισκέπτης κάθε ηλικίας μπορεί να αναζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις μελέτες, τις επιστημονικές έρευνες και τις εφευρέσεις του Leonardo, παίζοντας κυριολεκτικά με τα τερματικά και τις οθόνες αφής, που συνοδεύουν κάθε ενότητα της έκθεσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Ενηλίκων: 8,00 €
Παιδικό / Μαθητικό / Φοιτητικό: 4,00 €
Oικογενειακό: 12,00 €

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

Καθημερινές: 9:00-14:00, 17:00-20:00


ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΙΝΟ:

Καθημερινές: 11:00-14:00, 17:00-22:00
Σάββατο-Κυριακή: 11:00-22:00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Στο χώρο λειτουργεί κατάστημα με αναμνηστικά είδη.
Επίσης λειτουργεί χώρος βιβλιοπωλείου με επιλεγμένους ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους τίτλους σχετικής θεματολογίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργανωμένες ξεναγήσεις σε σχολεία

Εξειδικευμένες παιδαγωγικές ξεναγήσεις που απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με στόχο την παροχή γνώσεων που αφορούν τον Leonardo da Vinci και το πολυσχιδές έργο του.

Ξεναγήσεις σε ομάδες κοινού

Ξενάγηση μικρότερων ή μεγαλύτερων ομάδων ατόμων στους χώρους της έκθεσης με τη βοήθεια έμπειρων ξεναγών και την ουσιαστική συμβολή γνώσης που παρέχουν 12 προηγμένης τεχνολογίας σταθμοί multimedia.

Τηλ.επικοινωνίας: 2310551836 (εσωτ.2)

πηγή : διεύθυνση ΜΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ MONDAVIO ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010

DIPLOMA PLIDA

DIPLOMA PLIDA
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ